KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

ANETY JASTRZĘBSKIEJ

ANETA JASTRZĘBSKA

Negocjacje i Procesy Sądowe

Nasza Kancelaria od ponad 10 lat prowadzi negocjacje dotyczące zawierania kontraktów. Możemy się poszczycić reprezentowaniem wielu międzynarodowych Klientów korporacyjnych w negocjacjach z dostawcami usług lub podmiotami zlecającymi usługi. Negocjacje te zakończyły się podpisaniem wieloletnich umów o współpracy i obejmowały bardzo różne obszary prawa.

 

Nasze negocjacje dotyczyły również rozwiązywania wielostronnych konfliktów dotyczących skomplikowanych stosunków cywilnoprawnych, które kończyły się podpisywaniem ugód zabezpieczających interesy stron na przyszłość.

 

Chociaż proces sądowy jest dla nas w każdym wypadku ostatecznością, reprezentujemy również naszych Klientów przed sądem. W wielu przypadkach udaje nam się na wczesnym etapie postępowania dorowadzić do zawarcia ugody przed sądem.