KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

ANETY JASTRZĘBSKIEJ

ANETA JASTRZĘBSKA

SPOSOBY WSPÓŁPRACY

SPECJALIZACJE

1. Rozliczanie zadań wg stawki miesięcznej, określonej w umowie między stronami

 

Stała stawka miesięczna obejmuje w szczególności:

 

> obecność radcy prawnego wraz z asystentem w siedzibie Klienta oraz ewentualnie wykonywanie zadań w

   siedzibie Kancelarii,

 

> tzw. szybką pomoc prawną – udzielanie porad prawnych przez telefon, za pośrednictwem Internetu lub faksem.

 

Szczegółowy zakres zadań jest ustalany w umowie między stronami.

 

Prowadzenie spraw sądowych objęte jest stawka ryczałtową. Kancelaria otrzymuje ponadto zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zasądzonych przez Sąd od strony przeciwnej i wyegzekwowanych.

 

 

2. Rozliczanie wg stawki godzinowej - za jedną godzinę pracy

 

Zakres zadań obejmuje w szczególności:

 

> obecność w siedzibie Klienta na żądanie,

 

> zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji, prowadzenie korespondencji z tymi organami,

   uczestnictwo w rozprawach,

 

> sporządzanie dokumentacji na zlecenie Klienta (np. regulaminy pracy, dodatkowe analizy prawne),

 

> wydawanie pisemnych i ustnych opinii prawnych.

 

Za każdym razem wcześniej poinformujemy naszego Klienta o planowanym nakładzie pracy w stosunku godzinnym.

 

Prowadzenie spraw sądowych objęte jest stawką godzinową. Kancelaria otrzymuje ponadto zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zasądzonych przez Sąd od strony przeciwnej i wyegzekwowanych.

 

Zakres prac wykonywanych w ramach stawki godzinowej wymaga doprecyzowania w umowie między stronami.